Filmowanie dronem, zdjęcia lotnicze, filmowanie z powietrza nad Warszawą 

Uwarunkowania i limitacje

Wykonywanie lotów bezzałogowymi statkami powietrznymi - dronami obwarowane jest wieloma przepisami pomimo jeszcze niedługiej historii tej działalności. Szczególnie latanie usługowe-komercyjne podlega wielu regulacjom. 

Mając na celu przybliżenie tej tematyki potencjalnym klientom przedstawiamy nieco informacji, które pozwolą lepiej zrozumieć te uwarunkowania, a co za tym idzie lepiej  zaplanować ewentualne przyszłe zlecenia.

Świadectwa Kwalifikacji

Świadectwo BVLOS, jakie posiadamy, uprawnia nas do wykonywania lotów poza zasięgiem wzroku. Tu jednak należy zaznaczyć, że loty takie są możliwe do wykonania jedynie w zarezerwowanej specjalnie do takich lotów przestrzeni powietrznej, ale o tym w dalszej części informatora.

Lot poza zasięgiem wzroku (BVLOS-Beyound Visual Line of Sight)

Lot poza zasięgiem wzroku wykonywany jest w oparciu tzw. FPV (first person view), czyli podgląd na żywo z kamery zamontowanej na dronie oraz  aplikację/ program współpracujący z dronem będącym w powietrzu w oparciu o pozycjonowanie GPS.. Program ten pozwala na wcześniejsze zaplanowanie trasy przelotu używając map satelitarnych dostępnych w internecie. W miejscach gdzie internet jest niedostępny, można taką mapę wcześniej wgrać do urządzenia do późniejszego wykorzystania.

Na etapie planowania przelotu można uwzględnić tzw. POI (Point of Interest), na które będzie skierowana kamera podczas lotu. Możliwe jest zaplanowanie okrążania obiektu, nalotu ze zmianą wysokości, śledzenie obiektu poruszającego się i wiele innych.

Możliwe jest zaplanowanie trasy tak, by teren został pokryty zdjęciami , wykorzystywanymi później do tworzenia map ortofotogrametrycznych lub zobrazowań 3D obiektów lub terenu.

Funkcje programu można i wykorzystuje się również w lotach w zasięgu wzroku (VLOS- Visual Line of Sight) co daje dużą precyzję filmowania.

Zasięg.

Zasięg drona DJI Inspire 1 jest generalnie ograniczony zasięgiem aparatury sterującej.

Producent podaje go w uzależnieniu od poziomu występujących w otoczeniu zakłóceń radiowych.jako 3,5 - 5 km w otwartym terenie. W praktyce należy przyjąć, że 2 km to promień operacyjny dronów zarówno Phantom 3 jak i Inspire 1. Oba urządzenia posiadają system tzw. Failsave, który aktywizuje automatyczny powrót drona do miejsca startu (Home Point), choć możliwe są inne ustawienia, w momencie utraty łączności radiowej ze stacją bazową. Poza tym podczas wykonywania lotów VLOS dron musi być widziany, co jest problematyczne z odległości ponad 2 km.  Przy lotach BVLOS aspekt widoczności drona oczywiście nie ma znaczenia.

Loty wewnątrz budynków

Loty wewnątrz budynków związane są z brakiem lub niedostateczną jakością sygnałów GPS i w związku z tym brakiem możliwości określenia stabilnej pozycji drona. Wymagają od operatora szczególnej precyzji sterowania i są związane z większym ryzykiem uszkodzenia kosztownego sprzętu. Utrudnieniem lotów wewnątrz może być też działająca klimatyzacja w formie nawiewów lub przeciągi.

Loty na zewnątrz - warunki METEO

Loty na zewnątrz natomiast podlegają wpływom atmosferycznym.

Nie latamy w deszczu. 

Maksymalna prędkość wiatru to 10m/s. Należy jednak brać pod uwagę wiatr na wysokości lotu drona, który potrafi być znacznie silniejszy ( w skrajnych przypadkach nawet kilkakrotnie) niż przy ziemi. Należy to ocenić przed wylotem i być przygotowanym na taką możliwość. Może być konieczny wylot kontrolny na oblot pogody - ocenę prędkości wiatru na wysokości.

Ważnym czynnikiem jest tzw. Wiatr Słoneczny. Strumień wysokoenergetycznych cząsteczek wyrzucanych z korony Słońca mogących wywołać znaczne zakłócenia pola magnetycznego Ziemi (Sztorm Geomagnetyczny), a co za tym idzie zakłócać czujniki magnetyczne dronów, jak również wpływać na propagację radiową i działanie GPS (Global Positioning System) i GLONASS (Globalnaja Nawigacionnaja Sputnikowaja Sistiema).  Stopień zakłócenia pola magnetycznego Ziemi określany jest współczynnikiem Kp (Kp-index). Podawany jest np.. na stronach http://www.swpc.noaa.gov/products/planetary-k-inde... , http://www.aurora-service.eu/aurora-school/all-abo...  lub w wielu aplikacjach  mobilnych np.. K-Index Monitor

Kp >5 to już Sztorm Geomagnetyczny należy unikać wylotów gdyż grozi to kompletną utratą panowania nad dronem ( przejście w mod „Go to China„ ;)).

Strefy powietrzne.

Przestrzeń powietrzna Polski, jak i innych państw, jest podzielona na strefy powietrzne. Zarządzaniem przestrzenią powietrzną Polski zajmuje się Polska Agencja Żeglugi Powietrzne (PAŻP).j Orientacyjna mapa wydzielonych stref interesujących dla operatorów dronów, znajduje się na stronach PAŻP, a także w Googl Maps.

Filmowanie dronem, jak rownież każda inna działalność wykonywana w przestrzeni powietrznej strefy, wymaga uzyskania zgody od zarządzającego daną strefą.

Operatorzy naszej firmy zostali włączeni do elitarnej grupy licencjonowanych operatorów umieszczonych w bazie danych PAŻP. Umożliwia to zastosowanie szybkiego procesu wydawania zgód.

Zdjęcia z lotu ptaka Warszawy są bardzo poszukiwane, jednak przygotowanie lotów dronem nad lewobrzeżną Warszawą wymaga nieco więcej formalności, gdyż Warszawa jest przykryta jednocześnie kilkoma strefami. Jedną z nich jest strefa ROL 48, zarządzana i pilnie chroniona przez SOP (Służba Ochrony Państwa). Niemniej możliwe jest uzyskanie zgody na wykonanie zdjęć lotniczych, również w tej strefie, zwłaszcza, że SOP honoruje bazę operatorów PAŻP.

Wykonywanie zdjęć z drona prawobrzeżnej Warszawy jak również ujęć lewobrzeżnej z  perspektywy lotu nad Wisłą, nie wymaga tak wielu formalności. 

Loty poza zasięgiem wzroku (BVLOS), wymagają zarezerwowania oddzielnej strefy powietrznej w PAŻP.